Al2S3 iyonik yapılı, elektron alışverişi olan bileşik formülü

8. Alüminyum (AI) elementinin kükürt (S) ile oluşturacağı bileşik ile ilgili;

I. İyonik yapılı bir bileşiktir.
II. Bileşik formülü AI3S2 yapısındadır.
III. Elektron alışverişi sonucu oluşmuştur.


yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
(13Al, 16S)


A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

CEVAP: C

Açıklama: Aliminyum metal, kükürt ise bir ametaldir. Alüminyum sülfür olarak adlandırılan bu bileşik iyonik yapılıdır. Elektron alışverişi + ve - iyonlar arasında gerçekleşir. Bileşik formülü ise Al2S3'tür.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...