Atom, molekül ve iyonların şematik sınıflandırılması

2. Tabloda verilen kimyasal türlerin atom, molekül veya iyon şeklinde sınıflandırmasını yapınız.

atom, molekül veya iyon

Açıklama: 

Tek atomlu yapıda bulunan nötr türlerden atom olarak bahsedilir.

Aynı veya farklı en az iki tane ametal veya yarı metal atomunun bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal tür, bir moleküldür.

Yüklü atom veya atom grupları ise iyon'dur.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...