Bir periyotta soy gaza doğru gidildikçe ametalik özellik artar

1. Aşağıdakilerden hangisi Dalton Atom Teorisi’nin görüşlerinden biri değildir?

A) Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
B) Atomlar içi dolu kürelerdir, parçalanamazlar.
C) Aynı cins elementlerin atomları büyüklük ve kütle olarak aynıdır.
D) Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşmuştur.
E) Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.

2. Ametallerin genel özellikleri ile ilgili;

I. Oda koşullarında farklı fiziksel hâllerde bulunurlar.
II. Moleküler yapılıdırlar.
III. Metal atomları ile kovalent yapılı bileşikler oluştururlar.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

3. Elementlerin metalik-ametalik özellikleri ile ilgili;

I. Bir periyotta soy gaza doğru gidildikçe ametalik özellik artar.
II. Bir grupta yukarıya doğru gidildikçe metalik özellik artar.
III. Periyodik sistemde genel olarak metalik özelliği en büyük grup alkali metaller grubudur.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

4. Bohr atom modelinin varsayımlarına göre;

I. Elektron çekirdek etrafındaki enerji düzeyi olarak tanımlanan dairesel yörüngelerde hareket eder.
II. Bir elektron alt enerji seviyesine düşerken atom ışıma yapar.
III. Çok elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını Bohr atom modeli açıklayamamıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...