Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük element atomu

11. 4Be, 5B ve 6C element atomları için;

I. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük element atomu C’dur.
II. Be element atomunun iyonlaşma enerjisi B’dan büyüktür.
III. Atom yarıçapı en küçük olan C element atomudur.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


12. Aynı elemente ait oldukları bilinen X5+ ve X3– iyonlarının elektron sayılarının toplamı 28’dir.

Buna göre X element atomu için;

I. Proton sayısı 16’dır.
II. Elektron sayısı 15’tir.
III. Metaldir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II 

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III


13. Yukarıda bazı iyonların katman-elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z element atomlarının grup numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 18 15 14
B) 4 12 14
C) 2 15 15
D) 4 15 18
E) 2 10 15


14. Katman-elektron dağılımları verilen iyonlara göre X, Y ve Z element atomlarının periyot veya grup numaralarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız X

B) Yalnız Y

C) Yalnız Z

D) X ve Y

E) X ve Z


15. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için;

I. Enerji düzeyi sayıları eşittir.
II. Değerlik elektron sayıları eşittir.
III. Benzer kimyasal özellik gösterirler.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II

B) Yalnız III 

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III


16. I. X– : 2
II. Y2+ : 2 – 8
III. Z : 2 – 8 –8
Yukarıda bazı atom veya iyonların katman elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre verilen atom veya iyonlardan hangileri asal gaz veya asal gaz elektron dağılımına ulaşan bir iyondur?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...