Bütün asal gaz ve metaller kararlı hallerinde atomik yapılıdır

6. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. O2 kimyasal türü MOLEKÜLER yapılı bir elementtir.

b. NH3 kimyasal türü moleküler yapılı bir BİLEŞİK'tir.

c. Pozitif yüklü atom veya atom gruplarından oluşan iyon kimyasal türü bir İYON'dur.

ç. PO4 anyonu negatif yüklü bir İYON'dur.

d. Bütün asal gaz ve metaller kararlı hâllerinde ATOMİK yapılıdır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...