C2H6 bileşiğinde sıvı hâlde hangi kuvvetler etkindir

4. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. HF, H2O, NH3 gibi bileşiklerde moleküller arasındaki zayıf çekim kuvvetlerinden etkin olanı HİDROJEN BAĞI'dır.

Açıklama: London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulunduran NH3, HF ve H2O gibi bileşiklerde hidrojen bağı etkindir.

b. Oluşturduğu hidrojen bağı sayesinde H2O bileşiğinin kaynama noktası H2S bileşiğinden çok büyüktür.

Açıklama: Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ne kadar büyük olursa bileşiğin erime noktası, kaynama noktası gibi fiziksel özellikleri de o kadar yüksek olur.Bir moleküldeki polarlık ne kadar fazla ise diğer moleküllerle arasında oluşan dipol-dipol etkileşimi o kadar büyük olur. Dipol-dipol etkileşiminin artması ile bileşiğin erime veya kaynama noktası da artacaktır.

c. Periyodik sistemde 18. grup elementleri olan asal gazlarda atom numarası arttıkça LONDON kuvvetleri ve KAYNAMA NOKTASI da artar.

Açıklama: Asal gazlarda ve apolar kovalent moleküllerde elektron yoğunluğu arttıkça yoğun fazlarda geçici dipollerin oluşması daha kolay olur. Bunun için asal gazlarda atom numarası arttıkça kaynama noktası da artar. Asal gazlar ve apolar yapılı kovalent moleküllerin katı veya sıvı hâllerinde geçici dipoller oluşur. Oluşan bu geçici dipoller arasında London kuvvetleri oluşur.

ç. C2H6 bileşiğinde sıvı hâlde Wan der Walls kuvvetleri etkindir.

Açıklama:
Bu soru normalde yanlış verilmiştir. Sıvı halde etan molekülleri arasında London kuvvetleri etkinken, moleküller arasındaki en etkin kuvvet Wan der Walls kuvvetleridir. Biz en güçlü kuvvet olarak wan der walls'ı seçtik, London Kuvvetleri cevabı da doğru olacaktır.

d. BF3 molekülü APOLAR, PH3 molekülü ise POLAR yapıdadır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...