Elektronun en düşük enerji düzeyinde bulunduğu atom

 A) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere tabloda verilen ifadelerden uygun olanlarını yazınız.

1. “Atomun yapısında negatif yüklü tanecikler vardır.” varsayımını ilk olarak J.J. Thomson isimli bilim insanı söylemiştir.

2. Elektronun en düşük enerji düzeyinde bulunduğu atom temel hâl olarak tanımlanır.

3. Periyodik sistemde her yatay sıraya periyot, her dikey sütuna da grup adı verilir.

4. Proton ve nötronların kütleleri yaklaşık olarak birbirine eşittir.

5. Modern atom modeli yörüngeli atom modeli olarak bilinir.

6. Atom teorisini alfa (a) taneciklerinin altın levhada saçılması deneyi ile açıklayan E. Rutherford isimli bilim insanıdır.

7. Her atomun ışıma çizgi spektrumu ile soğurma çizgi spektrumundaki çizgiler aynı dalga
boyundaki ışımalardır.

8. Proton ve nötron sayıları farklı, kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atomlar
denir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...