Periyodik sistemde enerji düzeyi sayıları aynı olan elementler

5. Periyodik sistemde enerji düzeyi sayıları aynı olan elementler için;

I. Kimyasal özellikleri benzerdir.
II. Atom numaraları ardışık olarak artar.
III. Tamamı ametal olabilir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III6. Klor (Cl) atomunun 17 protonu ve 18 nötronu vardır.
Buna göre;

I. Klor atomunun kütle numarası,
II. Klor atomunun çekirdek yükü,
III. 7+ yüklü iyonunun elektron sayısı

niceliklerinden hangisi ya da hangileri bulunabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


7. 15X 31 5+ iyonunun proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 15 16 20
B) 16 15 10
C) 15 16 10
D) 16 20 12
E) 15 14 10


8. Tek atomdan oluşan bir taneciğin proton sayısı ve nötron sayısı birbirine eşit, elektron sayısı nötron sayısından bir azdır.
Buna göre;

I. Tanecik katyondur.
II. Kütle numarası, proton sayısının yarısıdır.
III. Atomdaki temel tanecik sayıları birbirine eşittir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III9. X: 4. periyot, 2. grup
Y: 3. periyot, 15. grup elementleri olduğu biliniyor.
Buna göre;

I. X metal, Y ametaldir.
II. Enerji düzeyi sayıları farklıdır.
III. Atom numaraları arasındaki fark 5’tir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


10. X3+ ve Y2– iyonlarının her birinde on sekizer elektron vardır.
Buna göre;

I. Proton sayılarının toplamı 21’dir.
II. İzotop atom olabilirler.
III. Aralarında bir bileşik oluşturamazlar.

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...