H2O NH3 CH4 PH3 ve CO arasındaki etkileşim türleri

1. Aşağıda verilen molekül çiftleri arasında oluşabilecek etkileşim türlerini belirleyiniz. 

(1H, 6C, 7N, 8O, 15P)

a) H2O(s) – NH3(s) 

Bu iki molekül arasında Hidrojen Bağ'ı oluşabilir. H2O, NH3 ve HF gibi bileşik moleküllerinde bulunan hidrojen atomları N, O veya F atomlarından birisine bağlı olduğu için bu moleküller
arasında hidrojen bağları oluşur

Dipol-dipol etkileşim de oluşabilir. Polar yapılı moleküllerde, molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimidir. H2O, H2S, NH3, HCl, HCN, PH3 gibi polar karakterli kovalent moleküllerde dipol-dipol etkileşimi görülür.


b) CH4(s) – CH4(s) 

Bu iki molekül arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri (London Kuvvetleri) oluşabilir. CH4, CO2 gibi apolar yapılı bileşik moleküllerinin yapısında yoğun fazlarda geçici dipol yapı oluşur. Bu geçici dipol yapı, türler arasında bir çekim kuvveti oluşmasını sağlar. Geçici dipol yapıdan dolayı oluşan çekim kuvvetine indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşur.

c) PH3(s) – CO(s)

Bu iki molekül arasında Dipol-Dipol Etkileşimleri oluşabilir. Polar yapılı moleküllerde, molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimidir. H2O, H2S, NH3, HCl, HCN, PH3 gibi polar karakterli kovalent moleküllerde dipol- dipol etkileşimi görülür.

London kuvvetleri de oluşabilir. CH4, CO2 gibi apolar yapılı bileşik moleküllerinin yapısında yoğun fazlarda geçici dipol yapı oluşur. Bu geçici dipol yapı, türler arasında bir çekim kuvveti oluşmasını sağlar.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...