HCl, H2, NaCl moleküler yapılı bileşiklerden midir?

10. I. NaCl
II. HCl
III. H2

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri moleküler yapılı bir bileşiktir?
(1H, 11Na, 17CI)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

CEVAP: E

Açıklama: NaCl iyonik yapılıdır Na+ ve Cl- iyonlarından oluşur. Dolayısıyla moleküler yapıda değildir. HCl molekülünde Cl– iyonu negatif, H+ iyonu pozitif yüklüdür. HCl molekülü kalıcı dipoller içeren polar bir moleküldür. H2 aynı cins atomdan oluşan moleküler yapıdan oluşan bir elementtir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...