Kimyasal formülleri verilen bileşiklerin yoğun hallerinin hangisinde sadece London kuvvetleri bulunur?

6. Aşağıda kimyasal formülleri verilen bileşiklerin yoğun hâllerinin hangisinde sadece London kuvvetleri bulunur? (1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 16S)

A) NH3

B) H2O

C) HF

D) SO2

E) CO2

CEVAP: E

Açıklama: 4A grubu elementlerinin hidrojenli bileşikleri olan CH4, SiH4, GeH4 ve SnH4 molekülleri apolar karakterlidir. Kendi molekülleri arasında sadece London kuvvetleri bulunduğundan diğer gruplardaki bileşiklere göre kaynama noktaları düşüktür. 4A grubu bileşiklerinde elektron yoğunluğu arttıkça London kuvvetleri arttığından CH4, SiH4, GeH4 ve SnH4 sıralamasında bileşiğin kaynama noktasında artış gözlenir.

Asal gazların ve apolar moleküllerin yoğun fazlarında sadece London kuvvetleri bulunur ve fiziksel özellikler de etkilidir. Yukarıdaki seçeneklerde yalnızca CO2 apolardır, diğerleri polardır. Polar moleküllerde London kuvvetleri ve dipol - dipol etkileşimleri bulunmasına rağmen kaynama noktasında dipol - dipol etkileşimi etkindir. London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulunduran NH3, HF ve H2O gibi bileşiklerde ise kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerde hidrojen bağı etkindir.

CO2 gibi apolar yapılı bileşik moleküllerinin yapısında yoğun fazlarda geçici dipol yapı oluşur. Bu geçici dipol yapı, türler arasında bir çekim kuvveti oluşmasını sağlar. Geçici dipol yapıdan dolayı oluşan çekim kuvvetleri indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri veya London kuvvetlerini oluşturur.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...