NH3 molekülleri arasında dipol dipol london hidrojen bağı zayıf etkileşimi

5. NH3 molekülleri arasında;

I. Dipol - dipol etkileşimi
II. London kuvveti
III. Hidrojen bağı


zayıf etkileşimlerinden hangisi ya da hangileri bulunur? (1H, 7N)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

CEVAP : E

Açıklamasıyla birlikte öğrenelim: H2O, NH3 ve HF gibi bileşik moleküllerinde bulunan hidrojen atomları N, O veya F atomlarından birisine bağlı olduğu için bu moleküller hidrojen bağları oluşur.

Polar yapılı moleküllerde, molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti dipol dipol etkileşimidir. H2O, H2S, NH3, HCl, HCN, PH3 gibi polar karakterli kovalent moleküllerde dipol-dipol etkileşimi görülür.

Asal gazların ve apolar moleküllerin yoğun fazlarında sadece London kuvvetleri bulunur ve fiziksel özellikler de etkilidir. Polar moleküllerde London kuvvetleri ve dipol - dipol etkileşimleri bulunmasına rağmen kaynama noktasında dipol - dipol etkileşimi etkindir. London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulunduran NH3, HF ve H2O gibi bileşiklerde ise kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerde hidrojen bağı etkindir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...