Oluşumundaki enerji değişimi 40 kJ/mol değerinden büyük olan olaylar

3. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

a. Oluşumundaki enerji değişimi 40 kJ/mol değerinden büyük olan olaylarda kesinlikle güçlü etkileşimler kopmuş ve oluşmuştur. Yanlış


Neden Yanlış?
Örneğin sıvı hâldeki suyun gaz hâle gelmesi için 43,9 kJ/mol enerji gerekir. Olay fiziksel bir değişim olup moleküller arası etkileşimler kopmuştur. Ancak gereken enerji 40 kJ/mol değerinden büyüktür. Bilinmelidir ki 40 kJ/mol ölçütü kabul edilen bir değerdir. Bu enerji değerine uymayan değişimler de vardır. Kimyasal değişimlerde iyonik veya kovalent bir bileşikteki atomlar arası etkileşimler kopar veya oluşur. Bu etkileşimler güçlü etkileşimlerdir. Kopması veya oluşması sırasındaki enerji değişimleri de genellikle 40 kJ/mol değerinden büyüktür. Fakat kesinlikle büyük olması gerekmez.

b. Hidrojen bağı van der Waals sınıfı bir zayıf etkileşim değildir. Doğru

Neden Doğru?
Zayıf etkileşimler içinde hidrojen bağları, van der Waals etkileşimlerinden daha sağlamdır. NH3, HF ve H2O bileşiklerinin kaynama noktalarının beklenenden yüksek olması bu durumu açıklar. Sonuç olarak asal gazların ve apolar moleküllerin yoğun fazlarında sadece London kuvvetleri bulunur ve fiziksel özellikler de etkilidir. Zayıf etkileşimlerde hidrojen bağlarının dışındaki bütün çekim kuvvetleri van der Waals kuvvetleri olarak tanımlanır.

c. H2O molekülünde kalıcı dipoller bulunur. Doğru

Neden Doğru? 
Kalıcı dipol yapının oluşması için molekülün polar karakterde olması gerekir. Polar kovalent bağ içeren iki atomlu moleküllerde kalıcı dipoller vardır. Bir molekülde pozitif (+) ve negatif (–) yük merkezleri farklı olursa molekül polardır ve kalıcı dipoller vardır. H2O, NH3, H2S, PH3 gibi moleküller polardır ve kalıcı dipoller içerir.

ç. Aynı veya farklı polar moleküller arasında dipol – dipol etkileşimi oluşur. Doğru

Neden Doğru? 
Polar yapılı moleküllerde, molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimidir. H2O, H2S, NH3, HCl, HCN, PH3 gibi polar karakterli kovalent moleküllerde dipol- dipol etkileşimi görülür. Bir moleküldeki polarlık ne kadar fazla ise diğer moleküllerle arasında oluşan dipol-dipol etkileşimi o kadar büyük olur.

d. Asal gazların yoğun hâllerinde London kuvvetleri etkindir. Doğru

Neden Doğru? 
Asal gazların ve apolar moleküllerin yoğun fazlarında sadece London kuvvetleri bulunur ve fiziksel özellikler de etkilidir. Polar moleküllerde London kuvvetleri ve dipol - dipol etkileşimleri bulunmasına rağmen kaynama noktasında dipol - dipol etkileşimi etkindir. London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulunduran NH3, HF ve H2O gibi bileşiklerde ise kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerde hidrojen bağı etkindir. Ancak elektron sayısı çok olan apolar moleküllerde London kuvvetleri, dipollüğü yüksek olan polar moleküllerde de dipol - dipol etkileşimleri önem kazanır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...