Tabloda verilen türlerde, moleküller arasında bulunan zayıf çekim kuvvetlerini işaretleyiniz

2. Aşağıdaki tabloda verilen türlerde, moleküller arasında bulunan zayıf çekim kuvvetlerini işaretleyiniz.

Kimyasal Türler
Dipol-Dipol Etkileşimi
İyon-Dipol Etkileşimi
London Kuvvetleri
Hidrojen Bağı


Açıklama:

CH4, SiH4, GeH4 ve SnH4 molekülleri apolar karakterlidir. Kendi molekülleri arasında sadece London kuvvetleri bulunduğundan diğer gruplardaki bileşiklere göre kaynama noktaları düşüktür. 4A grubu bileşiklerinde elektron yoğunluğu arttıkça London kuvvetleri arttığından CH4, SiH4, GeH4 ve SnH4 sıralamasında bileşiğin kaynama noktasında artış gözlenir.

H2O, NH3 ve HF gibi bileşik moleküllerinde bulunan hidrojen atomları N, O veya F atomlarından birisine bağlı olduğu için bu moleküller arasında hidrojen bağları oluşur.

Kalıcı dipol yapının oluşması için molekülün polar karakterde olması gerekir. Polar kovalent bağ içeren iki atomlu moleküllerde kalıcı dipoller vardır. HF, HCl, HBr gibi moleküller polar karakterdedir ve kalıcı dipoller içerir. Polar yapılı moleküllerde, molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimidir. H2O, H2S, NH3, HCl, HCN, PH3 gibi polar karakterli kovalent moleküllerde dipol- dipol etkileşimi görülür.

Yemek tuzu (NaCl) iyonik bir bileşiktir ve suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Bu çözünme sonucunda pozitif yüklü sodyum iyonu (Na+) ve negatif yüklü klorür iyonu (Cl–) oluşur. Şekil 3.9’da Na+ ve Cl– iyonları ile H2O molekülleri arasında oluşan iyon-dipol etkileşimleri görülmektedir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...