Yüksüz atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir

9. X atomunun kütle numarası 80, atom numarası ise 35’tir.

Buna göre;


I. Nötron sayısı proton sayısından fazladır. Doğru, nötron sayısı 45, proton sayısı 35'tir.
II. Elektron sayısı proton sayısına eşittir. Doğru, yüksüz atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir.
III. X7+ iyonunun elektron sayısı 28’dir. Doğru, elektron sayısı 35-7=28'dir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

CEVAP: E
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...