Zayıf etkileşim türleri London ve Dipol dipol etkileşim

8. Aşağıda verilenlerden hangisi zayıf etkileşim türü değildir?

A) London kuvvetleri

B) Hidrojen bağları

C) Metalik bağlar

D) Dipol - dipol etkileşimleri

E) İyon - dipol etkileşimleri

Açıklama: Sodyum iyonu (Na+) ve klorür iyonu (Cl–) arasında oluşan iyonik bağ, hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları arasında oluşan kovalent bağ ve demir (Fe) atomları arasında oluşan metalik bağ atomlar arası etkileşimler (güçlü etkileşimler) olarak sınıflandırılır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...