Verilen etkileşimlerden hangisi ya da hangileri yoğun halde moleküller arasında bulunan etkileşimdir?

8. I. Kovalent bağ
II. Metalik bağ
III. Hidrojen bağı


Yukarıda verilen etkileşimlerden hangisi ya da hangileri yoğun hâlde moleküller arasında bulunan etkileşimdir?

A) Yalnız I 

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Açıklama: He, Ne, Ar gibi asal gazların; F2, Cl2, Br2, N2, O2, H2 gibi apolar element moleküllerinin ve CH4, CO2 gibi apolar yapılı bileşik moleküllerinin yapısında yoğun fazlarda geçici dipol yapı oluşur. Asal gazlarda ve apolar kovalent moleküllerde elektron yoğunluğu arttıkça yoğun fazlarda geçici dipollerin oluşması daha kolay olur. Yoğun halde sorulduğu için cevap Kovalent bağ'dır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...