X, Y ve Z molekülleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor

7. X, Y ve Z molekülleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• X moleküllerinde London kuvvetleri etkindir.

• Y molekülleri kalıcı dipol oluşturmaktadır.


• Z molekülleri hidrojen bağı oluşturmaktadır.


Buna göre X, Y ve Z molekülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olabilir?

X, Y ve Z molekülleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor

CEVAP: D

Açıklama: CH4, CO2 gibi apolar yapılı bileşik moleküllerinin yapısında yoğun fazlarda geçici dipol yapı oluşur. Bu geçici dipol yapı, türler arasında bir çekim kuvveti oluşmasını sağlar. Geçici dipol yapıdan dolayı oluşan bu çekim kuvvetleri London kuvvetleridir.

Kalıcı dipol yapının oluşması için molekülün polar karakterde olması gerekir. Polar kovalent bağ içeren iki atomlu moleküllerde kalıcı dipoller vardır. HF, HCl, HBr gibi moleküller polar karakterdedir ve kalıcı dipoller içerir. HCl molekülünde Cl– iyonu negatif, H+ iyonu pozitif yüklüdür. HCl molekülü kalıcı dipoller içeren polar bir moleküldür.

London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulunduran NH3, HF ve H2O gibi bileşiklerde ise kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerde hidrojen bağı etkindir. Ancak elektron sayısı çok olan apolar moleküllerde London kuvvetleri, dipollüğü yüksek olan polar moleküllerde de dipol - dipol etkileşimleri önem kazanır.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...