11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayıncılık

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 115
Soru: A(1,4) noktasının d : x + y – 6 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?
Cevap: Soruda verilenlere göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz.


Soru: P(5, 6) noktasının d: 3x + y + k = 0 doğrusuna uzaklığı 10 br olduğuna göre k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Cevap: Soruda verilenlerle göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 5x – 12y + 1 = 0 doğrusunun 5x – 12y + 53 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: İki kenarı 3x – 4y + 8 = 0 ve 3x – 4y + 8 = 0 doğruları üzerinde olan karenin çevresi kaç br dir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 3x – 4y + 3 = 0 ve 8y – 6x – k = 0 doğruları arasındaki uzaklık 2 br olduğuna göre k, hangi değerleri alabilir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.


11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 116
Soru: P(–1, 2) noktası 2x – y + a = 0 doğrusu üzerinde ise a kaçtır?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.
x yerine -1, y yerine de 2 koyarsak
2.(-1) – 2 + a = 0
-2 -2 + a = 0
a = 4 olarak buluruz.

Soru: Analitik düzlemde A(2, 5) ve B(–1, a) noktaları veriliyor.
AB = kök 13 br ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x + y/3 – 2 = 0 doğrusu ile koordinat eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç br2 dir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.Soru: Analitik düzlemde y = 12 doğrusu üzerindeki A(5, a) noktasının başlangıç noktasına (orijine) uzaklığı kaç br dir?
Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Uç noktaları (2, 3) ve (–4, 5) olan AB doğru parçasının orta noktası 2x + ky + 6 = 0 doğrusu üzerinde ise k kaçtır?


4k = 4
k = 1 olarak buluruz.
Soru: A(2, 3), B(–4, 1) ve C(–2, 1) noktaları ABC üçgeninin köşeleridir. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç br dir?


11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 117

Soru: Analitik düzlemde x = 4 doğrusu üzerindeki A(a, 3) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

Soru: A(a, b) ve B(c, d) noktaları veriliyor. A ve B noktaları 5x – 3y – 2 = 0 doğrusu üzerinde farklı iki nokta olduğuna göre  (c- a)/(d – b) oranı kaçtır?


Soru: A(0, 7) ve B(5, 2) noktalarına eşit uzaklıkta olup x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaç tır?


Soru: x = 0, y = –1 ve x + y = a doğruları arasında kalan üçgenin alanı 8 br2 ise a hangi değeri alabilir?


Soru: A(2, 5) ve B(–3, 1) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?


Soru: A(a – 4, 3), B(–2, 1) ve C(–3, –1) noktaları veriliyor. C noktası AB doğrusunun üzerinde ise a kaçtır?


Soru: 2x – y + 6 = 0 ve x + y – 4 = 0 doğrularının kesişim noktasının koordinatları toplamı kaçtır?


Soru: y = 3x doğrusuna apsisi 3 olan noktasından çizilen dik doğru, x eksenini hangi noktada kesmektedir?


y = 3x
y = 3.3
y = 9 olarak buluruz.

Soru: Denklemleri ay – 3x + 6 = 0 ve 4x + 3y + 7 = 0 olan paralel doğrular arasındaki uzaklık, kaç br dir?


Soru: Eğimi 1/3 olan ve (–1, 3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.


Soru: ax – (a + 2)y + 5 = 0
8y – ax – 7 = 0
doğruları birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?


Soru: x – 2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan ve A(–1, 2) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.


11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 118

Soru: 2x + 3y = 6, x – y = 8 ve x + y = k doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?Soru: A(3, –2) ve B(0, –1) noktalarından geçen doğruya dik olan bir doğrunun eğimi kaçtır?


Soru: A(1, 4) ve B(–3, 6) noktaları veriliyor. [AB] nın orta dikmesinin denklemini bulunuz.


Soru: Köşeleri; A(5,–1) , B(2, 3) ve C(4, 1) olan ABC üçgeninin [AC] kenarına ait yüksekliğin denklemini bulunuz.


Soru: A(2, 1) ve B(–1, m + 1) noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 135° olduğuna göre m kaçtır?


Soru: A(2, –3) noktasının 3x + 4y – 7 = 0 denklemi ile verilen doğruya olan uzaklığını bulunuz.


Soru: y = x + 1 ve y = x + 3 denklemine sahip doğrular arasındaki uzaklığı bulunuz.


Soru: 2x – 3y + 6 = 0 ile 4x + ky – 16 = 0 paralel doğruları arasındaki uzaklığı bulunuz.11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 119

Soru: A(–1, 3) noktasının denklemi 4x + 3y + k = 0 olan doğruya uzaklığı 2 br ise a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?Soru: A(3t – 1, t + 1) noktasının denklemi x – y + 6 = 0 olan doğruya uzaklığı 0 ise t kaçtır?


|2t + 4| = 0
2t + 4 = 0
t = -2 olarak bulunur.
Soru: İki kenarı 4x – 3y + 15 = 0 ve 4x – 3y – 5 = 0 doğrularının üzerinde bulunan karenin alanı kaç br2 dir?Soru: A(1, 2), B(a, –1) ve C(2, 3) noktaları, koordinat düzleminde tepe noktası B olan bir ikizkenar üçgenin köşeleridir. Verilenlere göre a kaçtır?


Soru: (3a + 2)x – (b + 3)y – 2 = 0 (a + 1)x – by – 1 = 0 doğrularının iki noktası ortak olduğuna göre a + b kaçtır?


11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 120

Soru: 4x + 3y = 12 doğrusu, analitik düzlemi A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktaları C(7, 0) noktasıyla birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor. Verilenlere göre A(ABC) kaç br2 dir?


11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 121
Soru: Bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 3) ve köşe koordinatlardan biri B(–1, 1) dir. BD kenarortay olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 122
Soru: Köşeleri A(5, 11), B(–7, –3) ve C(1, –5) olan ABC üçgeninde A köşesinden geçen kenarortayın uzunluğu kaç br dir?


Soru: x eksenini (4, 0) noktasında kesen doğru y = 2x – 4 doğrusuna dik ise bu doğrular ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?3. ÜNİTE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ
Soru: Yanda f: [–5,6] ” [–3,4] ile tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
a. Grafi ğin x eksenini kestiği noktaları belirleyiniz.
b. Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıkları belirleyiniz.
c. Fonksiyonun maksimum ve minimum olduğu noktaları bulunuz.
c. Fonksiyonun [2, 4] ve [–2, –1] aralıklarında ortalama değişim hızını bulup bu aralıklarda fonksiyonun artan ve azalanlığını belirleyiniz.

Cevap:  Her bir şıkkın cevabı aşağıdaki gibidir arkadaşlar.
a) x ekseninin kestiği noktalar -5, -1 ve 3 tür arkadaşlar.
b) (-5, -1) ve (3,6) aralığında pozitif
(-1, 3) aralığında negatiftir.
c) (-3, 4) aralığından maximum noktası 4 tür.
(1,5, -3) aralığıda minimumdur.
ç) [2,4]  ten  (f(4) – f(2))/(4-2)  dir.

18. Soru 

19. Soru 

20. Soru 

21. Soru 

22. Soru 

23. Soru  

11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayıncılık
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...