3. ÜNİTE SONUÇ DEĞERLENDİRME SAYFA 131 9. Sınıf Kimya Evrensel İletişim Yayınları

SAYFA 131 3. ÜNİTE SONUÇ DEĞERLENDİRME 9. Sınıf Kimya Evrensel İletişim Yayınları

A) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere tabloda verilen ifadelerden uygun olanlarını yazınız.
 3. ÜNİTE SONUÇ DEĞERLENDİRME 9. Sınıf Kimya Evrensel İletişim Yayınları

1. Hidrojen Bağı zayıf etkileşimler içinde en kuvvetli etkileşimdir.

2. CH4 bileşiğinin kaynama noktası C3H8 bileşiğinin kaynama noktasından daha küçüktür.

3. HCI molekülleri arasında bulunan zayıf çekim kuvvetlerinden en etkini dipol-dipol etkileşimi olarak söylenebilir.

4. Bir metalin elektrik akımını iletmesi fiziksel olay olarak tanımlanır.

5. Yanma tepkimelerinde ısı enerjisi değişimi genelde 40kj/mol değerinden büyüktür.

6. Dihidrojen monoksit sistematik adı ile bilinen bileşiğin kimyasal formülü H2O yapısındadır.

7. CH4 moleküllerinin yoğun hâllerinde moleküller arasında London kuvvetleri bulunur.

8. Apolar moleküllerde, molekülün yapısındaki elektron yoğunluğu arttıkça London kuvvetleri ve bileşiğin kaynama noktası yükselir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...