9. sınıf kimya sayfa 134 Atom, iyon ve molekülleri belirleme

1. Tabloda verilen kimyasal türleri atom, iyon veya molekül olarak belirleyiniz. (1H, 7N, 8O, 20Ca)Polar kovalent bağ içeren moleküllerde atom sayısı ikiden fazla ise molekülün geometrisi, molekülün polarlığında etkilidir. Bir molekülde pozitif (+) ve negatif (–) yük merkezleri farklı olursa molekül polardır ve kalıcı dipoller vardır. H2O, NH3, H2S, PH3 gibi moleküller polardır ve kalıcı dipoller içerir. Şekil 3.6’da H2O molekülünde 2δ– ve δ+ ile gösterilen farklı yük merkezleri görülmektedir. H2O molekülü O atomu kısmı negatif, H atomları kısmı pozitif yüklü kalıcı dipoller içeren polar bir moleküldür.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...