CH4, HCI ve H2O bileşiklerinde zayıf etkileşimler

3. CH4, HCI ve H2O bileşiklerinde, fiziksel bir özellik olan kaynama noktasını belirleyen zayıf etkileşimler hangileridir? Açıklayınız. (1H, 6C, 8O, 17Cl)

CH4, HCI ve H2O bileşiklerinde zayıf etkileşimler


CH4 
Etkileşim türü: London Kuvvetleri

CH4, SiH4, GeH4 ve SnH4 molekülleri apolar karakterlidir. Kendi molekülleriarasında sadece London kuvvetleri bulunduğundan diğer gruplardaki bileşiklere göre kaynama noktaları düşüktür.

H2O 
Etkileşim türü:London Kuvvetleri, dipol dipol etkileşimleri ve hidrojen bağları

Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ne kadar büyük olursa bileşiğin erime noktası, kaynama noktası gibi fiziksel özellikleri de o kadar yüksek olur. Sadece London kuvvetleri bulunduran bileşiklerde genelde kaynama noktaları düşük, London kuvvetleri ve dipol-dipol etkileşimlerini birlikte bulunduran bileşiklerde ise daha büyüktür. London kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimleri ve hidrojen bağlarını içeren bileşiklerde ise genelde beklenenden daha yüksek kaynama noktaları çıkar.

HCI 
Etkileşim türü:Dipol-dipol etkileşimleri

Polar bir molekül olan HCl molekülünde molekül içi bağlar, polar kovalent bağdır. Molekülün polar karakterinden dolayı moleküller arasında dipol - dipol etkileşimleri oluşur.Bir moleküldeki polarlık ne kadar fazla ise diğer moleküllerle arasında oluşan dipol-dipol etkileşimi o kadar büyük olur. Dipol-dipol etkileşiminin artması ile bileşiğin erime veya kaynama noktası da artar.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...