Türler arası etkileşimin sağlamlığı ve enerji ilişkisi Sayfa 132

Türler arası etkileşimin sağlamlığı, o çekim kuvveti oluşurken açığa çıkan enerjinin büyüklüğü ile belirlenir. 

1. Na, Mg, H2, O2 maddelerinde bulunan kimyasal türler atomdur. Y

2. Atom numarası 9 olan flor atomunun Lewis yapısı F şeklinde gösterilebilir. D

3. CaO ve Ca(OH)2 bileşiklerinin sistematik adı sırası ile kalsiyum oksit ve kalsiyum hidroksittir. D

4. Türler arası etkileşimin sağlamlığı, o çekim kuvveti oluşurken açığa çıkan enerjinin büyüklüğü ile belirlenir. D

5. Sodyum iyonu (Na+) ve florür iyonu (F–) kimyasal türlerinin arasında güçlü kovalent bağlar vardır. Y

6. H2, O2 ve N2 moleküllerinde atomlar arası etkileşim apolar kovalent bağdır. D

7. CO2 molekülünde iki tane özdeş ikili polar kovalent bağ bulunmasına karşın molekül apolar yapıdadır. D

8. Asal gaz atomları ve apolar yapılı moleküllerin sıvı hâllerinde London çekim kuvvetleri etkindir. D

9. NH3 molekülleri arasında sadece zayıf çekim kuvvetlerinden hidrojen bağları bulunur. Y

10. CaCO3, sistematik adı kalsiyum karbonat olan bileşiğin kimyasal formülüdür. D
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...