Maddenin gaz halinin genel özellikleri nelerdir?

7. Maddenin gaz hâlinin genel özellikleri nelerdir? Araştırınız.

Gaz Maddeler: Gözümüzle göremediğimiz fakat kokusundan ve etkilerinden var olduğunu kabul ettiğimiz maddelere gaz madde denir. Hava, su buharı, doğal gaz, oksijen, azot gibi maddeler gaz maddedir.

Gaz Maddelerin Özellikleri

  • Belli bir şekilleri yoktur ,bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Belli bir hacmi yoktur , bulundukları kabı tamamen doldururlar.
  • Elle tutulamaz ,gözle görülemezler. Duyu organlarımızla varlığını hissederiz.
  • Gaz maddelerin tanecikleri katı ve sıvılara oranlar daha seyrektir. Bu nedenle daha hızlı hareket ederler
  • Uçucudurlar.
  • Çok kolay sıkıştırılabilirler. Gaz maddeler sıkıştırılınca hacimleri küçülür.
  • Su buharı, oksijen, karbondioksit, helyum, azot gibi maddeler gaz maddelerdir.
Doğada bulunan maddeleri incelediğimizde üç farklı fiziksel hâlde bulunduklarını görürüz. Bunlar; maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleridir. Toprak ve kayaçlar katı, denizler ve göllerde bulunan su sıvı, hava ise gaz hâlindedir. Kimya, yüzyıllarca maddenin bu üç hâli ile ilgilenmiş ve birbirlerine göre karşılaştırmalarını yapmıştır. Ancak 1930 yılından beri maddenin döndüncü hâlinden bahsedilmektedir. Bu fiziksel hâl, maddenin plazma hâlidir.

Maddenin gaz hâlinin genel özellikleri nelerdir?


Maddelerin tanecikleri arasında bulunan zayıf etkileşimlerin farklı güçlerde olduğunu biliyoruz. Zayıf etkileşimler içinde hidrojen bağı en güçlü, London kuvvetleri ise en zayıf etkileşimlerdir. Bu sebeple farklı maddelerin erime ve kaynama noktaları çoğunlukla farklıdır. Doğada bulunan maddeler farklı erime ve kaynama noktalarına sahip oldukları için farklı fiziksel hâllerde bulunurlar. Bir taş parçası katı hâldeyken zeytinyağı sıvı, metan ise gaz hâlindedir. Maddelerin tanecikleri arasında farklı güçteki çekim kuvvetlerinin bulunması, farklı fiziksel hâllerde bulunmalarını sağlar. Yeterli enerji alışverişi ile maddenin hâlleri arasında geçişler olması da Dünya’yı yaşanabilir bir gezegen hâline getirir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...