Maddenin dördüncü hali olan plazma halinin genel özellikleri nelerdir?

8. Maddenin dördüncü hali olan plazma hâlinin genel özellikleri nelerdir? Araştırınız.

Plazma Halinin Özellikleri

  • Çok iyi bilinen iletkendir. Bu plazmayı gaz halinden ayıran en önemli özelliğidir. Bütün maddelerin gaz halleri yalıtkan iken plazma hali elektriği çok iyi iletir.
  • Hatta bu iletkenlik katı hallerden daha iyidir çünkü plazma hali tamamen serbest elektronlara sahiptir.
  • Diğer önemli bir özelliği yüksüz gibi olmasıdır. Yani artı ve eksi elektrik yüklü parçacıklar birbirinden bağımsız gibi hareket ederken sistemin bütünüyle yüksüz olmasıdır.
  • Birim hacimdeki partikül yoğunluğu da plazmanın bilinmesi gereken bir özelliğidir. Sıcaklığı yüksek olsada yoğunluğu düşük bir plazma fazla enerji yaymaz.
  • Plazmanın en önemli özelliklerinden biri de plazmaya magnetik alan veya elektrik alanıyla etki edebilmesidir.
  • Bu da gerek günlük yaşantımızda gerekse gelecekteki enerji sorununun halledilmesinde önemli bir özelliktir.

Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma hâlleri olduğundan söz etmiştik. Bir maddenin hangi hâlde bulunacağını maddenin tanecikleri arası çekim kuvvetleri, sıcaklık ve basınç değerleri belirler. Bunun için bir maddenin sabit basınçta sıcaklığının değiştirilmesi hâl değiştirebilmesi için yeterlidir. Yeterli sıcaklığa gelen madde bir fiziksel hâlden diğer bir fiziksel hâle geçebilir. Hâl değişim olaylarında madde, ortamdan ısı enerjisi alır veya ortama ısı enerjisi verir. Her hâl değişim olayına sabit basınçta ısı değişimi eşlik eder.

Bir madde hâl değiştirme sıcaklığında değilse verilen ısı enerjisi maddenin sıcaklığını artırır, çekilen ısı enerjisi ise maddenin sıcaklığını düşürür. Sıcaklığı artan maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri artarken sıcaklığı azalan bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri azalır.

Isı enerjisi alışverişi bazı durumlarda maddenin sıcaklığının değişimine sebep olmaz. Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde veya çekildiğinde hâl değişimi gerçekleşir. Maddeye verilen ısı enerjisi maddenin katı hâlden sıvı hâline, sıvı hâlden gaz hâline veya gaz hâlinden plazma hâle geçmesini sağlarken maddeden çekilen ısı enerjisi maddenin gaz hâlinden sıvı hâline veya sıvı hâlden katı hâline geçmesini sağlar. Bu durumlarda maddenin sıcaklığında bir değişim gözlenmez.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...