Zayıf çekim kuvvetlerinden London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağları

9. Zayıf çekim kuvvetlerinden London kuvvetleri, dipol - dipol etkileşimleri ve hidrojen bağlarının kimyasal türün fiziksel özelliklerinde hangi durumlarda etkin olduklarını açıklayınız.

London kuvvetleri, indüklenmiş dipol ile indüklenmiş dipol etkileşimleridir. Geçici dipollerin oluşumu asal gazlar ve apolar yapılı kovalent moleküllerin katı ya da sıvı hâllerinde gerçekleşir.

London kuvvetleri, meydana gelen bu geçici dipoller arasındaki çekim kuvvetine verilen isimdir.London kuvvetleri bulunduran bileşiklerde Kaynama noktası düşüktür.London kuvvetlerini ve dipol-dipol etkileşimlerini birlikte bulunduran bileşiklerde Kaynama noktası daha büyük olur.

London kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimleri ve hidrojen bağlarını içeren bileşiklerde  Çok daha yüksek kaynama noktası bulunur.Bir bileşiğin kaynama noktası, erime noktası vb. fiziksel özelliklerinin yüksek olması, moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır.Bir moleküldeki polarlık ile diğer moleküllerle arasında meydana gelen dipol-dipol etkileşimi doğru orantılıdır.

Bir molekülün polarlığının yüksek olması dipol dipol etkileşiminin de yüksek olmasını sağlar.Bir bileşiğin erime ya da kaynama noktasının artması Dipol-dipol etkileşiminin artmasıyla gerekleşir.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...