Doğal maddeler içerisinde elmasın en sert ve erime noktasının çok yüksek olmasının sebebi

1. Tabloda verilen katı maddeleri katı türleri ile eşleştiriniz.

Katı madde    👉Katı türü
NaCI    👉NaCl iyonik bir katıdır
CO2   👉 Karbondioksidin katı hali moleküler katıdır.
Mg    👉Magnezyum metalik bir katıdır.
Elmas    👉Elmas kovalent katıdır.
SiC    👉Silisyum karbür, kovalent katıdır.

C12H22O11, diğer bir adıyla sakkaroz maddesi moleküler katı yapıya sahiptir.

2. Aşağıda verilen katıları, kimyasal türleri bir arada tutan kuvvetlere göre sınıflandırınız.
a) LiCI b) I2 c) SiC ç) Cu

a- iyonik katı
b- moleküler katı
c- kovalent katı
ç- metalik katı

3. Doğal maddeler içerisinde elmasın en sert ve erime noktasının çok yüksek olmasının sebebi nedir?

Doğal maddeler içinde elmas maddesinin en sert olması ve erime noktasının çok yüksek olmasını kovalent katı olmasına bağlayabiliriz.

4. İyonik katıların katı, sıvı hâllerinin ve sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletip iletmediklerini belirtiniz. Elektrik akımını iletmeyen iyonik katı fiziksel hâlinin özelliği nedir?

İyonik katıların katı halleri elektrik akımını iletemez. Sebebi; serbest iyonların bu halde hareket edememesidir. Sıvı halleri veya sulu çözeltileri elektrik iletkenliği özelliğine sahiptir.

5. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) a. Katı tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar. 
 Katı haldeki madde tanecikleri sadece bulundukları yerde titreşim hareketi yaparlar, katı halden dolayı öteleme hareketi yapamazlar. Verilen önerme doğrudur.
(D) b. Yapısında belirli bir geometrik düzen olmayan tereyağı, amorf bir katıdır. 

Tereyağı, yapısında geometrik düzen bulunmayan bir katıdır ve böyle katılara amorf katı denir. Verilen önerme doğrudur.
(D) c. İyonik, kovalent, moleküler ve metalik katılar taneciklerinin belirli bir geometrik düzene göre istiflenmesi ile oluşan kristal katılardır. 

İyonik, kovalent, moleküler ve metalik katılar taneciklerinin belirli bir geometrik düzene göre istiflenmesi ile oluşan kristal katılardır. Verilen önerme doğrudur.
(Y) ç. İyot (I2), kovalent bir katıdır.  
İyot katısı (I₂), moleküler katı türündendir. Verilen önerme yanlıştır.
(D) d. Metalik bağ güçlü etkileşimi sonucunda metalik katılar oluşur. 

Metalik bağ güçlü etkileşimi sonucunda metalik katılar oluşmaktadır. Verilen önerme doğrudur.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...