Döngünün oluşumu sıcaklık değişimlerine bağlıdır

7. Hava ile ilgili;
I. Yapısında bulunduğu bölgeye göre farklı oranlarda birçok gaz vardır.
II. Yapısında hacimce yüzdesi en çok olan gaz oksijen (O2) gazıdır.
III. Soğutularak bileşenlerine ayrıştırılabilir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Verilen önermelerden;

Doğrudur, hava kirliliğinin olduğu yerlerde havada farklı gazları "ideal hava"dan farklı olarak gözlemleriz.
Yanlıştır, havada hacimde en büyük yüzdeye sahip olan gaz azot gazıdır.
Doğrudur, soğutarak ve yüksek basınca maruz bırakarak havayı sıvılaştırabiliyor ve bileşenlerine ayırabiliyoruz.
Sorunun doğru cevabı "C" seçeneğinde verilmiştir.

8. Su döngüsü ile ilgili;
I. Suyun temizlenmesini sağlar.
II. Döngünün oluşumu sıcaklık değişimlerine bağlıdır.
III. Döngü sırasında katı, sıvı ve gaz hâle rastlanır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Su döngüsü ile ilgili verilen önermelerden;

Doğrudur, su döngüsü sayesinde kirli su karışımından sadece su buharlaşır ve geri döner.
Doğrudur, su döngüsü yeryüzündeki sıcaklıkların değişmeleriyle ilişkilidir.
Doğrudur, döngü sırasında su önce buharlaşır (gaz) ve yükselir, sonra da yağmur (sıvı) veya dolu, kar (katı) halinde yeryüzüne geri döner, suyun 3 halini de gözlemleriz.
Verilen önermelerin hepsi doğru olduğundan sorunun doğru cevabı "E" seçeneğidir.

9. LPG ile ilgili;
I. Yanıcıdır, propan ve bütan gazlarından oluşur.
II. Gaz hâli ile taşınması çok kolaydır.
III. Açılımı “likit petrol gazı”dır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

LPG ile alakalı verilen bilgilerden:

Doğrudur, LPG yanıcı bir gazdır ve propan ile bütan LPG'nin bileşenleridir.
Yanlıştır, LPG sıvı halden gaz hale geçtiğinde 300-600 kat arası genleşir, bunu evinize gelecek 1 tüpteki sıvının evin hacmi kadar yer kaplaması gibi düşünebilirsiniz.
Doğrudur, LPG likit petrol gazı kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.
Yaptığımız çıkarımlara göre sorunun doğru cevabı "D" şıkkıdır.

10. Deodorantlarla ilgili;
I. İçinde basınçlı gaz bulunduğundan basınca dayanıklı metal kutular içinde bulunurlar.
II. Sıvı üzerindeki gazın genleşme özelliği fazla olmalıdır.
III. Yapılarında itici gazlar bulunur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Deodorantlarla ilgili verilen önermelerden;

Doğrudur, Deodorantların içinde basınçlı gaz bulunur ve basınca dayanıklı metal kutularıyla satılırlar.
Doğrudur, sıvı ne kadar iyi genleşiyorsa daha kuvvetli bir püskürme gözlemlenir.
Doğrudur, deodorant paketlerinde itici gazlar bulunmaktadır, kapağına bastırdığınızda bu sayede püskürürler.
Yaptığımız çıkarımlara göre sorunun doğru cevabı "E" şıkkında verilmiştir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...