Elmas, grafit ve kuartz erime noktaları çok yüksek olan kristal katılardır

6. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
a. Erime noktası 419°C olan çinko (Zn) metalik bir katıdır.
b. Elmas, grafit ve kuartz erime noktaları çok yüksek olan kristal katılardır.
c. Şeker molekülleri etkin çekim kuvvetleri hidrojen bağları sayesinde moleküler bir katı oluşturur.
ç. İyonik katılarda iyonlar arasında iyonik bağ bulunur.
d. Amorf katıların belirli bir erime noktaları yoktur.

7. I. K2CO3(k)
II. H2O(k)
III. Na(k)
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri moleküler bir katıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Verilen maddelerden K₂CO₃ ve H₂O maddeleri moleküler katı sınıfına girer. Sorunun doğru cevabı "C" seçeneğinde verilmiştir.

8. Kristal katılarla ilgili;
I. Atom, iyon veya moleküllerden oluşmuşlardır.
II. Taneciklerinin istiflenmesinde belirli bir geometrik düzen yoktur.
III. Sabit bir erime sıcaklıkları vardır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Kristal katılarla ilgili verilen bilgilerden I ve III numaralı olanlar doğrudur. Sorunun doğru cevabı "D" seçeneğinde verilmiştir.

9. İyot (I2) katısı için;
I. Moleküler yapılı bir katıdır.
II. Kristal katıdır.
III. Molekülleri bir arada tutan etkin etkileşim London kuvvetleridir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III


İyot katısı ile ilgili verilen öncüllerden I, II ve III numaralı öncüller doğrudur. Sorunun doğru cevabı "E" şıkkında verilmiştir.

10. Katılarla ilgili;
I. Kovalent katılarda kristal birimleri London kuvvetleri ile bir arada durur.
II. Moleküler katılarda kristal birimleri güçlü etkileşimler ile bir arada durur.
III. İyonik katılarda iyonlar elektrostatik çekim kuvvetleri ile bir arada durur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Katılarla ilgili verilen bilgilerden yalnızca III numaralı öncülde verilen bilgi doğrudur. Sorunun doğru cevabı "A" seçeneğinde verilmiştir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...